Főoldal Csillagászattörténet Egyetemes csillagászat Napórák
   

 

Napórák
Beszámoló a pécsi VI. Napórás Találkozóról Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Marton Géza | 2010. szeptember 29., szerda

Esős, borongós idő fogadta a pécsi Napórás Találkozóra érkező napóra barátokat. A szomorú idő nem szegte kedvét a társaságnak és jó hangulatban, vidáman üdvözölték egymást a régi ismerősök. A jó hangulatot csak fokozta a rendezvény helyszínéül szolgáló Civil Közösségek Háza. A délelőtti előadásokat, a nemrég szépen helyreállított épület dísztermében hallgathatta a közel harmincfős közönség.

Image

Skicc a falon - a mátraverebélyi napóra Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Buka Adrienne | 2008. július 14., hétfő

El sem lehet képzelni meglepőbb helyet egy napóra számára, mint egy templom belsejét, ahová alig ér el a napfény. Mégis, a mátraverebélyi római katolikus templom napórája az egyik belső helyiség északi falának déli felén látható.

A fertőrákosi „saroknapóra” Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Buka Adrienne | 2008. július 04., péntek

Külföldön gyakrabban előforduló típus a régi vertikális napórák között az úgynevezett saroknapóra. Ilyen napórát legtöbbször olyan épületre helyeztek, amelynek főfalai nem estek egybe a fő égtájakkal, és az egyik épületsarok fordult közel déli irányba. Így az egyik falsík körülbelül napkeltétől délig, a másik déltől napnyugatig kap megvilágítást. A magyarországi napórák között azonban csak egyetlen ilyen rendszerű régebbi árnyékórát ismerünk, Győr–Moson–Sopron megyében, Soprontól nem messze, Fertőrákoson. (Keszthelyi S.: Magyar napóra-katalógus, 57. o., Budapest, 1983.). A napóra kutatását, vizsgálatát 1979–90. között a következők segítették: Holl András, Klotz József, Balázs Zoltán, Keszthelyi Sándor, Lőrincz Miklós, Kondorosi Gábor, Bartha Lajos.

Háromszámlapú (kombinált) napóra Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2008. március 03., hétfő

1. Kombinált napóra Esztergomban

a Prímás-szigeten, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület területén, a Gesztenye fasorban készült. A napórának a földben 90 cm mély, tömör beton alapja van. Felszíni magassága: 160 cm. Terméskőből és betonból valósult meg. A munka 2000-ben kezdődött. A napóra-tömb csillagászati alapfogalmak megismertetésére szolgál. Valóban, aki a Nap és a Föld látszó és valóságos mozgásaival óhajt megismerkedni, ezeknek a fogalmak, tehát a csillagászati alapjainak tisztázására nem is találhat alkalmasabb módot napóra készítésénél. A napóra felirata: UBI SOL, IBI VITA (Ahová a Nap süt, ott élet van).

Image

Kis magyar napkultusz Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Szekér Szimonetta-Németh Dániel | 2007. november 12., hétfő

Gondolta volna, hogy a XIX. század közepéig napórával ellenőrizték a pontatlan mechanikus órák járását? Napjainkban hosszú szünet után ismét reneszánszát éli a napórakészítés, legutóbb Hartán avattak egyet.

Image

Háromszámlapú napóra Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2007. október 01., hétfő

Image

Horizontális és vertikális napóra; a vertikális a nyári időszámítás szerinti időt mutatja

   Az esztergomi Prímás-szigeten, a környezetkultúra egyesület kertjében novemberben elkészült az a kombinált napóra, melyen egy árnyékvatő mutatja három napóra felületén az idő múlását.

Vertikális napóra Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2007. szeptember 28., péntek
a Deák Ferenc utcai óvoda részére

   A napóra ez év május végére készült el egy teherautó használt gumikerekének felhasználásával. Ennek külső átmérője 92 cm, belső átmérője pedig 50 cm. A futófelület közepén Ányistik Lajos barátom igen erős késsel, kalapácsos ütögetéssel kettévágta, ezáltal két félkerék keletkezett. Ezek egyikéből készült a napóra tartója.

A horizontális napóra Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2007. szeptember 10., hétfő

   A horizontális napóra az ekvatoriális elrendezésből származtatható egy kis térgeometriai szerkesztéssel úgy, hogy a számkör 15 fokos osztását egy vízszintes síkra vetítjük. (A szerkesztéshez elegendő egy körnegyed beosztása!)

A vertikális napóra Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2007. szeptember 08., szombat

   Ha már szerkesztettünk egy horizontális napórát, úgy ennek beosztása segítségével megrajzolhatjuk a vertikális (függőleges számlapú) napóra vonalait is — ha a fal kelet–nyugati tájolású.

Napórát a kertbe! Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2007. augusztus 02., csütörtök

Image

   Ősi időmérő eszköz. A primitív és a fejlett kultúrájú népek egyaránt mérték az idő múlását a Nap árnyékával. Híres volt Kleopátra és Augustus császár napórája. A napórakészítés és kutatás ma reneszánszát éli. Legkönnyebben az úgynevezett ekvatoriális napóra készíthető el, a kertben sajátos hangulatot teremt és díszít is.

Készítsünk napórát! Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2007. június 29., péntek

   Az ember életritmusa ősidők óta a Naphoz igazodik. A legrégibb időmérő eszköz valószínűleg egy földbe szúrt bot volt, s árnyékának irányából és hosszából állapították meg az időt. Napórákat már az ókori Egyiptomban, Mezopotámiában, Indiában és Kínában is készítettek. Híres volt Kleopátra és Augustus császár napórája. Mértanilag és matematikailag megalapozott ismeretté (a gnomonika tudományává) az antik görögség körében vált. A napórák használata fellendítette a földrajzi helymeghatározás tudományát is.

Készítsünk napórát (II. rész) Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2007. június 29., péntek

   Legkönnyebben az ún. nyári ekvatoriális napóra készíthető el, a kertben sajátos hangulatot teremt és díszít is. A számlap síkja párhuzamos az égi egyenlítővel, a mutató északra, a sarkcsillag felé mutat Az óraszámokat reggel hattól este hat óráig írjuk fel az óralapra, 15 fokonként. Ugyanis egy óra alatt az árnyék éppen 15 fokot halad.

Újabb napóra Pannonhalmán Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Keszthelyi Sándor | 2007. május 07., hétfő

Hazánk legújabb napórája Pannonhalmán, Győr-Moson-Sopron megye nagyhírű és nagy múltú kisvárosában van. Fenn az apátság kolostorának udvarán már régóta mutatja az időt napóra, de ez az új napóra lenn a település közepén van. A nyugati irányból felvezető főutca itt már térré szélesedik és így a
címe: Szabadság tér 3. Ennek a déli, utcafrontra néző falára került a napóra.

Image

Magyarország napórái Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2007. április 17., kedd

Több évi kutatás és az ügy érdekében közreműködő 266 személy gyűjtési anyagának feldolgozása után elkészült és kiadásra került a napórák könyve. A könyv jól szerkesztett, áttekinthető és hasznos adatokat tartalmaz az 1978 óta végzett munkáról. A katalógusba került a Magyarország területén lévő (vagy valamikor létezett) rögzített, azaz egy helyben lévő minden napóra. A már eltűnt napórákat egyenrangúként kezelik a még ma is létezőkkel. A könyvben 405 napóra leírása szerepel, közülük 87-ről van képi ábrázolás. Minden napóra ismertetése bibliográfiával zárul.

II. Napórás Találkozó Táton Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Klotz József | 2007. április 03., kedd

   A Magyar Csillagászati Egyesület szervezésében Táton tartották meg az országos napórás találkozót szeptember 23-án. A rendezvény-szervező Marton Géza napóra-készítő (elnök) és Nyerges Gyula tanár, az Esztergomi Regiomontanus Csillagászati Klub vezetője volt.

Napóraszerkesztés, napórakutatás, napóra kultúra Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Romhányi Mariann - Bartha Lajos | 2006. december 13., szerda

   Idestova negyed évszázada egy csendes, de igen tevékeny mozgalom indult meg a magyarországi amatőrcsillagászok körén belül: a hazai napórák felkutatása és adatgyűjtése. Ez a tevékenység – amelyet Keszthelyi Sándor okl. mérnök szorgalmazott - nem is volt eredménytelen, amit nem csak az bizonyt, hogy közel  270 főre tehető az adatgyűjtők és adatszolgáltatók létszáma, hanem az is, hogy ha lassú ütemben ugyan de érzékelhetően gyarapodnak az újonnan készült napórák; és ha nem is kizárólagosan  ebből megélő, de rendszeres napóra tervezéssel-készítéssel is foglalkozó műhelyek is alakultak. Ugyancsak az érdeklődést tanúsítja, hogy az elmúlt évek során több, a napórákkal foglalkozó szakdolgozat, diplomamunka látott napvilágot, és – az általam ismertek – a készítő vagy összeállító beható ismereteiről, találékonyságáról tesznek bizonyságot. De hát voltaképpen miért is „szeretjük” a napórákat?

Napóra az Identitás parkban Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Romhányi Attila | 2006. október 25., szerda
Nem csak az idegenből érkezettek számára felemelő érzés, de azoknak a városlakóknak is, akiknek munkába menet naponta visz el az útjuk főiskolánk előtt, és folyamatosan szemlélhették, ahogy a volt focipálya napról-napra egy műalkotásokkal tarkított gyönyörű díszparkká alakult. A szeptembervégi átadást követően már sétálhatunk is a parkban, amelynek látványát emeli a váratlanul felemelkedő szökőkutakkal és modern alkotásokkal ékesített tó, ugyanakkor megcsodálható egy növényzettel telepített „élő” tó is, a felszínén lebegő tavirózsákkal. Reméljük, hogy a tavak szomszédságában mindenkinek feltűnik majd, egy első látásra különös formájú – kőből és fémből álló – monumentális szerkezet, ami nem más, mint városunk horizontális napórája.
Napórabarátok találkozóján Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Rezsabek Nándor | 2006. október 18., szerda

Image

Az Evangélikus Élet 2005/31. számában olvasóink egész oldalas írásban tehettek virtuális napóratúrát – felkeresve Magyarország jelenlegi határain belül azokat az evangélikus intézményeket, templomokat és iskolákat, amelyeken napórák találhatóak. A cikkhez e sorok írója jelentős segítséget kapott a hazai napórabarátoktól, a Magyar Csillagászati Egyesület égisze alatt működő napóraszakcsoport tagjaitól. E szerveződés szeptember 23-án a Komárom-Esztergom megyei Táton rendezett országos napórás találkozót.

Napórák érméken Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Maróti Tamás | 2004. április 22., csütörtök
Mikor felkérést kaptam a napóra találkozón való részvételre – hogy tartsak előadást érméken található napóra ábrázolásokról –, azt hittem, meglehetősen rövid előadást leszek kénytelen tartani, mert addig egyetlen ilyen érmét sem ismertem. Az adatgyűjtés során meglepetésként ért, hogy nemcsak hogy léteznek napórás érmék, de van köztük numizmatikailag jelentős is.
Napóra a Bibliában? Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Ponori Thewrewk Aurél | 2004. április 22., csütörtök
A zsidó nép bibliai héber nyelvében a Kr. e. 6. sz. második feléig nyomát sem találjuk a nap kisebb részeire való osztásnak, az óráknak. A mondott időben, tehát a babiloni fogság végén keletkezett Dániel könyvének arámi nyelvű részében ugyan előfordul egy általános időmeghatározásra használt kifejezés, a sa’ah  vagy  sa’athah.  Jeromos egyházatya latin fordítása (Kr. u. IV. sz.) ezt ugyan hora, vagyis "óra" alakban adja vissza, a sa’ah eredeti értelme a Bibliában itt csupán  "akkor", "abban az időben". A Bibliában tehát a babiloni fogság vége előtt nem lehet óráról, annál kevésbé napóráról beszélni.