Főoldal Csillagászattörténet Egyetemes csillagászat Asztrológia-kritika Érdekes asztrológiai kísérlet
   

 

Érdekes asztrológiai kísérlet Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Ponori Thewrewk Aurél | 2010. augusztus 04., szerda

   Bizonyára minden olvasónk ismer olyanokat, akiket manapság, a mesterséges égitestek korában is bűvöletbe tud ejteni az asztrológia, ez a minden tudományos alapot nélkülöző babonarendszer. Talán beszéltünk is olyannal, akinek egy csillagjós már adott teljes jellemrajzot, és utalt élete eljövendő eseményeire. Szinte bámulatba ejt minket, milyen meggyőződéssel beszélnek ezek a megtévesztett ismerőseink az asztrológiáról, és komoly tudománynak képzelik. Ha a csillagjóslás és a csillagjósok iránti bizalmuk okáról faggatjuk őket, rendszerint azt válaszolják, hogy mindaz, amit az asztrológus róluk, jellemükről, életkörülményeikről „a csillagokból kiolvasott”, mind teljesen találó, igaz. Ez adja számukra a bizalmat a jósolt, elkövetkezendő eseményekre nézve is. Hiába hivatkoznánk arra, hogy az adott jellemrajz, amit oly találónak gondoltak, sok általánosságot tartalmaz, és így az emberek nagy többségére ráhúzható. Ezt valószínűleg nem hiszik el. Álláspontunk igazolására hivatkozhatunk a következőkben leírt kísérletre.

   Ez év február 17-én Tudomány és csillagjóslás címmel előadást tartottam (…). Az előadás előtt tíz különféle, 10-10 pontból álló jellemrajzot, ál-horoszkópot állítottam össze. Az egyes pontok meghatározásai mindenben hasonlóak voltak az asztrológiával foglalkozó, könyvekben olvasható kijelentésekhez, melyeket az egyes hónapokban született emberek számára adnak. Pl.: „Békességre vágyó, harmonikus lélek”. „Hirtelen természet, de soha sem igazságtalan”. „Különös tehetsége van az élet apró finomságainak meglátására”. „Ha körülményei engednék, neves emberré válhatna”. Ugyanilyen pontok vonatkoznak a környezetre, a betegségekre való hajlamra, a zenével, irodalommal, társas élettel kapcsolatos viszonyra. Egy-egy pont a hangulatra és akaraterőre, a várható jövőre, s végül a kedvenc színre vonatkozott. Az egyes jellemrajzok, „horoszkópok” pontjai minden rendszer nélkül, teljesen találomra, egymás után illesztve következtek. Így kaptam - egy-egy másolattal készítve - húsz ívet. Az előadás előtt kértem a hallgatóságot, hogy az önként jelentkezők születési hónapjukat bemondva kérjenek tőlem ilyen jellemrajzot.

   Szinte meglepő volt az élénk érdeklődés, amellyel e kísérletemet fogadták. „Áprilisban születtem!”„Én januárban!”, „Van még egy októberi?” És én mindig úgy tettem, mintha keresgélnék az ívek között a megfelelő hónapban született egyén jellemrajzát tartalmazó után, de természetesen semmiféle összefüggés nem volt az általam összeállított pontok és a bemondott hónapok között. Megkértem a jelentkezőket, hogy az ív pontjai elé plusz, mínusz jelet, illetve kört rajzoljanak aszerint, hogy az illető pontban foglaltak rájuk vonatkoztatva megfelelnek, nem felelnek meg, illetve csak félig felelnek meg (a kiértékelésnél ezeket 10, 0, ill. 5%-nak vettem). A gyors kitöltés és még gyorsabb kiértékelés váratlan, meglepő eredménnyel zárult: az egyes ívek százalékban kifejezett „beválása” 50 és 95 százalék között változott, az összesített eredmény 70,8% volt!

   Ezek után mér meggyőzőbben lehet hivatkozni arra, hogy a csillagjós is ilyen általános emberi tulajdonságok révén férkőzik kliense bizalmába. Az ő helyzete sokkal kedvezőbb, hiszen a személyesen jelentkezőket még közepes pszichológiai képességekkel is az első pillanatban fel tudja mérni, és a jellemre vonatkozó fontosabb megállapításai így még találóbbak, mint az én teljesen a véletlenre bízott pontjaim. A csillagjósnak ezek után könnyű dolga van: a jövőre vonatkozó jóslatait is teljes bizalommal fogadják. Ha ezek közül valamelyik a véletlen törvényszerűségei folytán valóban bekövetkezik, mindkét fél teljes sikernek könyveli el. Nyilvánvaló, hogy a jóslatok be nem vált részét sokkal kevésbé tartják számon az érdekeltek, ha egyáltalán emlékeznek rá még évek múlva is.

   Úgy vélem, hogy az ilyen és hasonló kísérletek hatásosan rendíthetik meg, illetve törölhetik el egyesekben az asztrológiába vetett hitet és bizalmat.

A Föld és Ég 1966/2. számában megjelent cikk internetes változata

A rovat további cikkei