Főoldal Csillagászattörténet Egyetemes csillagászat Asztrológia-kritika
   

 

Asztrológia-kritika
Érdekes asztrológiai kísérlet

   Bizonyára minden olvasónk ismer olyanokat, akiket manapság, a mesterséges égitestek korában is bűvöletbe tud ejteni az asztrológia, ez a minden tudományos alapot nélkülöző babonarendszer. Talán beszéltünk is olyannal, akinek egy csillagjós már adott teljes jellemrajzot, és utalt élete eljövendő eseményeire. Szinte bámulatba ejt minket, milyen meggyőződéssel beszélnek ezek a megtévesztett ismerőseink az asztrológiáról, és komoly tudománynak képzelik. Ha a csillagjóslás és a csillagjósok iránti bizalmuk okáról faggatjuk őket, rendszerint azt válaszolják, hogy mindaz, amit az asztrológus róluk, jellemükről, életkörülményeikről „a csillagokból kiolvasott”, mind teljesen találó, igaz. Ez adja számukra a bizalmat a jósolt, elkövetkezendő eseményekre nézve is. Hiába hivatkoznánk arra, hogy az adott jellemrajz, amit oly találónak gondoltak, sok általánosságot tartalmaz, és így az emberek nagy többségére ráhúzható. Ezt valószínűleg nem hiszik el. Álláspontunk igazolására hivatkozhatunk a következőkben leírt kísérletre.

Hogyan készül a személyre szabott horoszkóp?

Június közepe felé telefonhívást kaptam az RTL Klub Fókusz című műsorától azzal a kérdéssel, hogy vállalnék-e egy interjút abban a témában, hogy miért nem készítenek horoszkópot a csillagászok.

Mire ébredünk február 5-én?

Ha mostanában két ember találkozik egymással, néhány mondat után bizonyosan a világ végére terelődik a szó. A legtöbb esetben tréfás hangon: „Igen, majd február 5-e után, ha túléljük a világ végét.” Azok, akik tréfának veszik a dolgot, nyilván nem is hisznek ilyesmiben. Vannak azonban szép számmal, akik komolyan veszik a babonás rémhíreket.

Csillagászat - csillagjóslás

A csillagászat – mint tudomány – kialakulását, elsőként az Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína síkságain élt földművelő népek leletei igazolják és ezt a megfigyelő tevékenységet, a naptárkészítés tette szükségessé. A földműveléssel kapcsolatban fontossá vált a Nap, a Hold és a csillagok járásának megfigyelése, ugyanakkor kiemelt fontossággal bírt a holdhónapok, és az év meghatározása.

A világ vége
(2000. május 5-én!?)

A végső dolgokra, a világ végére, pusztulására vonatkozó nézetekkel, doktrinákkal az eszkatológia foglalkozik. Ide tartozik tehát minden tudományos elgondolás is, amely reális tényekből kiindulva vizsgálja az emberiség, a Föld, sőt az univerzum végét és ennek vélhető okait. Cikkünkben az ezeken kívüli, csak a mítoszokban és a vallási - elsősorban keresztény – hagyományokban fellelhető világvége-elképzeléseket vesszük szemügyre.

Miért nem készítenek horoszkópot a csillagászok?
Hála a kapitalizmus vívmányainak, ma már mindenféle ál- és félismeretet, babonát lehet terjeszteni kis hazánkban. Kevés olyan lap van, amely nem közöl horoszkópot, így csak kicsit volt meglepő, hogy diáklapok - pl. a Sulinet kiadványa - hasábjain is megjelentek az előrejelzések. Valószínűleg az ufók mellett a csillagjóslás az egyik legnépszerűbb téma a csillagászati bemutatókat, előadásokat követő laikus kérdések özönében. A TELAPO munkatársait is megkörnyékezték már hasonló problémákkal. Nehéz röviden és frappánsan válaszolni, de néhány tippet megfogalmaztunk az alábbi cikkben.
Halálom és feltámadásom története

1945 kora tavaszán, a II. világháború vége elõtt néhány héttel elestem – akkor dívó, eufemisztikus kifejezéssel: hõsi halált haltam. Ennek igazolására két bizonyítékkal szolgálhatok.