Főoldal Csillagászattörténet Egyetemes csillagászat Általános A változó csillagok ismertetése
   

 

A változó csillagok ismertetése Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Rákosi Miklós | 2008. december 10., szerda
6. közlemény

  A változó csillagok következő csoportját az RV Tauri képviseli. Ezekről kevesebbet tudunk, mint a már tárgyalt típusokról. Fizikai tulajdonságaik mintegy átmenetet mutatnak az előzőkben ismertetett Cepheidák és Mira változók csoportja között.

  Periódusuk hossza 70 és 200 nap között található. Színképük általában a G, K és M osztályokba sorolható.

  Fénygörbéjükön nem mutatható ki hasonló szabályosság, mint a delta Cephei csillagokén, sőt a fénygörbe-változás is szabálytalan.

  Fénygörbéjük alakja többé-kevésbbé hullámvonal alakjában jelenik meg, melynek azonban minden második minimuma lejjebb kerül a közbeesőnél. A görbe tehát nagyobb, egy kisebb, ismét egy nagyobb, majd kisebb, stb. hullámokból áll. A nagyobb kilengés minimuma a főminimum: m1. Az ehhez tartozó amplitudó a főamplitudó: A1= m1-M, ahol M jelenti a maximális fényintenzitást. A kisebb kilengésekhez tartozik a mellékminimum: m2 és a mellékamplitudó: A2= m2-M. Egy tipikus RV Tauri csillag fénygörbéjét 1948-as évkönyvünk 41. lapján szemlélhetjük. A rajzon jól látható a különböző fényminimumok fellépése.

  Ebbe a típusba tartozó csillagok fénygörbéje nem változik olyan szabályossággal, mint ahogy az a fent említett ábrán látszik. A periódus hossza nem állandó, hanem kis értékek között ingadozik. A maximum és minimum értékében is megfigyelhetünk némi eltéréseket. Legnagyobb szabálytalanság azonban a mellékminimum fellépésénél tapasztalható. Ekkor a csillag általában fényesebb, mint főminimumban: m2<m1, azaz A2<A1. Néha azonban a mellékminimum eltűnik: m2=M, A2=O, vagy értéke egyenlő a főminimum értékével: m2= m1, A2= A1. Előfordul olyan eset is, melynél a mellékminimum halványabb a főminimumnál: m2>m1, A2>A1.

  A fényváltozást ma még nem tudjuk megmagyarázni. Legújabban pulzációelmélettel próbálják magyarázni, de ennek még kézzelfogható alapja nincs. Az idők folyamán több elmélet látott napvilágot, melyek a maguk idejében nagy port vertek fel, előbb-utóbb azonban a feledés homályába merültek, gazdagítva a könyvtárakat.

A Csillagok Világa 1949/2. számában megjelent cikk internetes változata

A változó csillagok.
A változó csillagok ismertetése. 4. közlemény. A Cepheida változók.
A változó csillagok ismertetése. 5. közlemény. Változók jelölése.

A rovat további cikkei